Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) CROMARIS d.d., Gaženička cesta 4/b, Zadar, OIB 58921608350, donosi sljedeća PRAVILA NAGRADNE IGRE „Cromaris serviraj, Audi parkiraj“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je CROMARIS d.d., Gaženička cesta 4/b, Zadar, OIB 58921608350.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. ožujka 2021. do 30. travnja 2021. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj koje u ponudi ima proizvode Priređivača kupe najmanje jedan pakirani Cromaris proizvod: svježu pakiranu očišćenu ribu, „skin“ pakirane filete i odreske, pakirane dimljene i marinirane filete ribe. Riba koja se prodaje u rinfuzi nije uključena u nagradnu igru.

Broj računa na kojem je napravljena kupnja Cromaris pakiranog proizvoda potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Slanjem SMS-a sadržaja: broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60777. Cijena jednog SMS-a je 2,40 kn s uključenim PDV-om.

ili

 • Ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.cromaris.com (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto, kontakt broj mobitela ili telefona)

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u jednom izvlačenju, onu za koju je prvi put izvučena.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • Glavne nagrade: Audi Q2 30TFSI Select, tržišne vrijednosti 193.324,33 kuna
 • Tjednih nagrada:
  • 9 x Vikend u Family Hotelu Amarin u Rovinju za četveročlanu obitelj *, pojedinačne vrijednosti 3.232,11 kuna (svaki tjedan 1 nagrada)
  • 45 x 1.000 kuna na go! card Mastercard kartici (svaki tjedan 5 nagrada) izdanoj od strane Zagrebačke banke
  • 90 x Cromaris poklon bon vrijednosti 300,00 kuna** (svaki tjedan 10 nagrada)

* Nagrada uključuje smještaj u dvokrevetnoj sobi s dva pomoćna ležaja u Family Hotelu Amarin tijekom dva 2 noćenja s uslugom punog pansiona za četveročlanu obitelj (2 odraslih i 2 djece). Dobitnici će primiti voucher koji mogu, nakon provjere raspoloživosti, koristiti u sljedećim terminima: 07.03. – 23.03.2021, 10.04. – 26.04.2021; 09.05. – 20.05.2021. te 10. 10. – 25.10.2021.

** Cromaris poklon bon može se iskoristiti u Cromaris ribarnicama: Pod bedemom bb, Zadar, Giordano Paliaga 8, Rovinj, Dolac, Zagreb, Zadarska 4, Zaton, Artić 1, Preko, Obala Juričev Ive Cote 27, Vodice, Čiponjac III/2 (Hiper Novalis), Novalja.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 294.413,33 kuna s PDV-om. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 08.03.2021. – za prijave od 01.03.2021. do 07.03.2021. (16 dobitnika)
 • 15.03.2021. – za prijave od 08.03.2021. do 14.03.2021. (16 dobitnika)
 • 22.03.2021. – za prijave od 15.03.2021. do 21.03.2021. (16 dobitnika)
 • 29.03.2021. – za prijave od 22.03.2021. do 28.03.2021. (16 dobitnika)
 • 06.04.2021. – za prijave od 29.03.2021. do 04.04.2021. (16 dobitnika)
 • 12.04.2021. – za prijave od 05.04.2021. do 11.04.2021. (16 dobitnika)
 • 19.04.2021. – za prijave od 12.04.2021. do 18.04.2021. (16 dobitnika)
 • 26.04.2021. – za prijave od 19.04.2021. do 25.04.2021. (16 dobitnika)
 • 03.05.2021. – za prijave od 26.04.2021. do 30.04.2021. (16 dobitnika)

Izvlačenje dobitnika za glavnu nagradu održat će se 03.05.2021. za prijave od 01.03.2021. do 30.04.2021.

Izvlačenja će se održati u prostorijama Priređivača uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Izvlačenju dobitnika za glavnu nagradu će prisustvovati javni bilježnik.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od pojedinog izvlačenja na internet stranici www.cromaris.com.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrade moraju preuzeti u roku 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre, bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Banka se obvezuje izraditi nagradne kartice u roku od 15 radnih dana nakon zaprimljene obavijesti o imenima dobitnika od strane Priređivača nagradne igre i obavijestiti dobitnike o preuzimanju kartice u  poslovnici Banke.

Banka će dobitnicima izravno uručiti nagradnu karticu na koju je uplaćen osvojeni nagradni iznos i Posebne uvjete poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu nagradne kartice.

Prilikom preuzimanja nagradne kartice, dobitnik  u poslovnici Zagrebačke banke potvrđuje svoj identitet osobnom iskaznicom.  Dobitnik prilikom preuzimanja kartice popunjava i potpisuju Izjavu o preuzimanju nagradne kartice i svojim potpisom potvrđuje da nema nikakvih daljnjih potraživanja prema Priređivaču nagradne igre i Zagrebačkoj banci s bilo kojeg osnova.

Nagradne kartice se izdaju na rok od jedne godine unutar kojeg dobitnici moraju iskoristiti cjelokupni uplaćeni nagradni iznos na kartici.

Nagradna kartica se može upotrebljavati kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja pri plaćanju roba i usluga na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koja nose oznaku prihvata kartice koja je izdana korisniku kartice do visine uplaćenog nagradnog iznosa.

Nagradna kartica se ne može upotrebljavati za podizanje gotovog novca ni za obročno plaćanje.

Cromaris poklon bonovi mogu se iskoristiti u Cromaris ribarnicama do 31.7.2021 uz predočenje identifikacijske isprave.

Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.cromaris.com. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.cromaris.com prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici nagradne igre sudjelovanjem prihvaćaju Pravila ove nagradne igre te daju privolu Organizatoru natječaja da prikuplja samo one njihove osobne podatke potrebne u svrhu provođenja nagradne igre na način opisan ovim Pravilima i u skladu s Pravilima privatnosti Organizatora objavljenima na internet stranici https://cromaris.com/hr/pravila-privatnosti/.

Temeljem ugovorene usluge za nagradnu igru s davateljem usluge New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, osiguran je SMS broj za primanje SMS poruka.

Voditelj obrade osobnih podataka je CROMARIS d.d., Gaženička cesta 4/b, Zadar, OIB 58921608350. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre e-mailom na adresu info@cromaris.hr. Osobni podaci koji se koriste za provođenje nagradne igre čuvat će se 90 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu realizacije nagrade.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zadru.

Rješenje Ministarstva financija:
KLASA: UP/I-460-02/21-01/44
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 12. veljače 2021.