Cromaris Uprava

Ivan Leko

Predsjednik Uprave

Rođen u Slavonskom Brodu 4. kolovoza 1973. Nakon završene gimnazije upisuje PMF u Zagrebu, gdje 1997. stječe zvanje dipl. ing. kemije. Kao pripravnik zapošljava se u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a u sljedećim godinama obnaša različite rukovodeće funkcije unutar proizvodnje u tvornicama duhana u Zagrebu i Rovinju. Osnutkom TDR-a d.o.o., preuzima funkciju direktora operacija gdje rukovodi cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. član je Uprave TDR-a, te član NO Hrvatskih duhana d.d. i Istragrafike d.d. Uz različite edukacijske programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. diplomirao je na Executive MBA programu IESE Business School u Barceloni.

Prodajom TDR d.o.o. 2015., postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria British American Tobacco-a. Od lipnja 2020., zaposlen je u Adris grupi d.d. kao direktor za unaprjeđenje poslovanja s fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte.

 

Ivan Leko

Dane Desnica

Proizvodnja

Direktor proizvodnje u Cromarisu, što uključuje proizvodnju u mrjestilištu, uzgajalištima i preradi.

Karijeru je započeo u Cromarisu 2010. Nakon pozicije rukovoditelja pojedinačnih farmi kao i cjelokupnog uzgoja, 2017. godine postao je direktor proizvodnje. Zastupa Cromaris u međunarodnim projektima poput Performfish.

Završio je diplomski studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

 

Dane Desnica