Zaštita okoliša

Cromaris od početka svoga rada brine o okolišu u kojem se nalazi. Temelji održivosti, na kojima bazira rad i poslovanje, obuhvaćaju očuvanje bioraznolikosti i staništa, rad u smjeru smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova, pomno birajući reciklabilne materijale u proizvodnji s težnjom ka smanjenju svih vrsta otpada. Smjer u kojem Cromaris raste i razvija se, teži potpunom usklađivanju sa 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

AMBALAŽA I AMBALAŽNI OTPAD

Način na koji Cromaris upravlja ambalažom i otpadnom ambalažom, a radi sprječavanja njihovog utjecaja na okoliš, u skladu je s važećom regulativom RH i Europske unije.

Kavezni uzgoj odvija se u morskom okolišu, dio je ekosustava, a smanjenjem utjecaja na okoliš osiguravaju se poželjni uzgojni parametri. Cromaris provodi mjerenja, biološko-ronilačke preglede te godišnje monitoringe kako bi se pomno pratilo stanje morskog okoliša. Od 2019. godine je, prema zahtjevima ASC-a, uvedeno i uzorkovanje bentosa (AMBI indeks) na svim uzgajalištima Cromarisa.

Cromaris d.d. je certificiran prema ASC standardu čiji su osnovni zahtjevi društvena odgovornost kako prema svojim zaposlenicima tako i prema lokalnoj zajednici te zaštita okoliša s naglaskom na očuvanje prirodnih staništa i bioraznolikosti. U ASC izvještajima dokumentiramo i objavljujemo na mjesečnoj bazi podatke za sva uzgajališta:

ASC IZVJEŠĆA 2019

ASC IZVJEŠĆA 2020

ASC IZVJEŠĆA 2021

ASC IZVJEŠĆA 2022

ASC IZVJEŠĆA 2023