Vertikalna integracija

Ponosimo se vertikalnom integracijom lanca stvaranja vrijednosti, te time dodatno jamčimo vrhunsku svježinu i kvalitetu naših proizvoda – od vlastite recepture riblje hrane, mrijestilišta, uzgajališta i prerade do prodajnog mjesta.