Riblja hrana

Kako bismo ostvarili vrhunski nutritivni sastav naših proizvoda, uz održivi uzgoj i brigu za dobrobit životinja, veliku pažnju posvećujemo ribljoj hrani.  Razvoj riblje hrane paralelno se odvija kao multidisciplinarni proces. Cromaris je 2016. donio odluku o razvoju vlastite hrane.  Nakon toga su slijedile godine rada, usklađivanje recepture sa željenim nutritivnim sastavom ribe i odabirom održivih sirovina rezultat čega je Cromaris riba bogata omega-3 masnim kiselinama.

Prosječni omjer omega-3 i omega-6 masnih kiselina u Cromaris brancinu i oradi je oko 1,0.

Naši partneri/dobavljači proizvode riblju hranu po Cromarisovoj recepturi uz korištenje sirovina iz održivih izvora te su članovi ISEAL organizacije, globalne udruge za članstvo s pouzdanim standardima održivosti. Kontrola i zaštita vlastitih recepture kontinuirani je proces, a provodi se na tri razine: redovite revizije kod proizvođača hrane, kontrola hrane u vlastitom laboratoriju i završne kontrole performansi hrane na pokusnoj platformi. Sva Cromaris riblja hrana certificirana je prema zahtjevima GlobalG.A.P. i ASC standarda, a ekološka linija hrane i dodatnim standardima EU za ekološki uzgoj te certifikatom Naturland.