Projekti

Cromaris je ponosan što od početka sudjeluje u mnogobrojnim projektima u suradnji sa akademskom zajednicom te nacionalnim i međunarodnim tvrtkama. Prvenstveno smo usmjereni na projekte održivog razvoja i poboljšanja uzgojnih performansi u akvakulturi te približavanja važnosti konzumacije ribe i morskih plodova krajnjim potrošačima.

Bio kugle za bio budućnost

Izuzetno smo ponosni na projekt Bio kugle za bio budućnost koji smo proveli u suradnji s Osnovnom školom Petar Lorini u Salima s ciljem edukacije mlađih generacija o važnosti zaštite mora i podmorja te obnove podmorja u luci Sali čišćenjem od mehaničkog otpada i bacanjem bio kugli koje smo uz pomoć osnovnoškolaca izradili od biorazgradive gline i efektivnih mikroorganizama.

 Bio kugle za bio budućnost

Selekcija matičnog jata

Ovo je jedan od najvažnijih projekata Cromarisa.

Cilj projekta je stvaranje uniformnog matičnog jata porijeklom od Cromaris matica i jedinstvenog izgleda čija je osnova izgled divlje ribe, poboljšanje kvalitete proizvedene mlađi i prilagođavanje temperaturi Jadranskog mora.

Selekciju radimo u suradnji s najvećom specijaliziranom kompanijom u Velikoj Britaniji.

 Selekcija matičnog jata

Blue Smart

Posebno želimo istaknuti Projekt Blue Smart u suradnji sa Sveučilištem Zadar čiji je cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva, kao i povećanje kompetentnosti sadašnjih i budućih radnika sektora akvakulture.

Blue Smart

Performfish

Perform Fish je isto tako jedan od aktivnih projekata na kojima smo uključeni.

Predstavlja projekt poboljšanja tehničkih performansi u mediteranskoj akvakulturi. Ima za cilj integriranje inovativnih pristupa za konkurentnu održivost i održivu proizvodnju u cijelom lancu vrijednosti mediteranske akvakulture. U projektu uz nas sudjeluje 28 partnera iz 10 zemalja.

Performfish

NewTechAqua

Cromaris uz sveučilišta, istraživačke centre i ključne tvrtke u marikulturi sudjeluje u projektu NewTechAqua.

Glavni je cilj projekta razviti nove tehnologije, alate i strategije za održivu, otpornu i inovativnu europsku marikulturnu industriju. Kao jedan od 26 partnera, sudjelujemo u dijelu projekta koji se odnosi na razvoj riblje hrane i hranjenje.

NewTechAqua

Healthy Fish

Cilj projekta: Program obuke za sektor akvakulture standardiziran na europskoj razini. Uključuje module obuke a sadržaj uključuje obuke potrebne za osposobljavanje kadrova u zdravlju i dobrobiti riba te fizičkoj i kemijskoj kontroli.

Healthy Fish