Odjeli

Odjel Osiguranja kvalitete

Odgovoran je za implementaciju standarda kvalitete, sigurnosti hrane, zaštite okoliša i društvene odgovornosti te za komunikaciju s kupcima vezano uz pitanja kvalitete proizvoda. Ovaj odjel upravlja i timom za sigurnost hrane koji kontinuirano prati zakonsku regulativu.

Odjel Osiguranja kvalitete

Odjel Kontrole kvalitete

Osigurava i nadzire kvalitetu i ispravnost ulaznih sirovina, tehnološkog procesa te gotovih proizvoda. Također, upravlja nesukladnostima, korekcijama i korektivnim radnjama. Kod gotovog proizvoda pored kontrole vanjskih parametra kontrolira se i nutritivni sastav proizvoda

Odjel Kontrole kvalitete

Odjel Laboratoriji i razvoj proizvoda

Bavi se unapređenjem postojećih i razvojem ambalaže te analizom konkurentskih proizvoda. Rukovode i tehničkom definicijom proizvoda. Tri laboratorija mikrobiološki, kemijski i laboratorij za kontrolu hrane kontinuirano provode analize koje su podrška ostalim odjelima. Mikrobiološki laboratorij kontrolira higijenu pogona i gotovih proizvoda, kemijski laboratorij provodi nutritivne analize ribe sa posebnim fokusom na udio omega 3 masnih kiselina, te laboratorij za kontrolu riblje hrane. Stručno obrazovani tim redovito provodi i senzorske analize postojećih i novih proizvoda.

Odjel Laboratoriji i razvoj proizvoda

Odjel Riblje hrane i održivosti

Zadužen za razvoj ribljih hrana koje su sastavljene na osnovu naših strateških odrednica visoke kvalitete proizvoda i održivog razvoja. Osim praćenja održivosti sirovina upotrijebljenih u proizvodnji riblje hrane odjel je zadužen i za organizaciju i praćenje stanja okoliša, za kontrolu provođenja mjera pravilnog gospodarenja otpadom te cjelokupnog praćenje održivosti poslovanja.

Odjel Riblje hrane i održivosti

Veterinarska služba

Kontinuirano provodi monitoring zdravstvenog stanja ribe, na osnovu kojeg izrađuje analize i planove preventivnih mjera u svrhu poboljšavanja zdravstvenog stanja ribe. Također je zadužena za provođenje pokusa na pokusnoj platformi. Uvođenje i uzgoj novih vrsta odvija se pod vodstvom R&D kao rezultat međusobnog rada odjela za razvoj hrana i Veterinarske službe.

Veterinarska služba