Pravila nagradnog natječaja “Riblja večer” na društvenim mrežama

10.05.2023

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “RIBLJA VEČER

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “Riblja večer” je Cromaris d.d., OIB: 58921608350, Gaženička ul. 4B, 23000, Zadar u daljnjem tekstu Priređivač.

Članak 2.

Nagradni natječaj traje od 11. svibnja u 12:00 sati do 15. svibnja 2023. u 13:00 sati. Natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske i održavat će se putem Cromaris Facebook stranice (https://www.facebook.com/CromarisHrvatska/). Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik/ica. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje u pravilima.

Članak 3.

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem društvenih mreža u svrhu promidžbe Priređivača i njegovog brenda Cromaris.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja, osim djelatnika Cromaris d.d. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji. Svaki Sudionik/ica može sudjelovati s jednom prijavom u nagradnom natječaju u komentaru ispod objave. U komentaru je potrebno opisati svoje prvo iskustvo pripreme ribljeg jela i navesti ime osobe koju Sudionik/ica vodi na radionicu u Enzita Kitchen studio. Unosi koji su nepotpuni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika.

Članak 5.

Nagrada uključuje dva vouchera za radionicu u Enzita Kitchen studiju u Zagrebu za dvije osobe. Nagrada će biti dodijeljena jednom Sudioniku/ici na Facebook stranici, a koji je zadovoljio/la sve uvjete natječaja te je izabran/a po članku 6. ovih Pravila natječaja.

Radionica će se održati 18. svibnja u , a dobitnik ili dobitnica trebaju se u roku od 24 sata od objave rezultata natječaja javiti u inbox službene Cromaris Facebook stranice (https://www.facebook.com/CromarisHrvatska/), kako bi potvrdili svoj dolazak.

Članak 6.

O odabiru dobitnika/ice nagrade, a koji/a je u komentaru napisao/la najmaštovitije iskustvo pripreme ribljeg jela odlučit će članovi marketinškog tima Priređivača ili administratori Facebook profila na kojima se odvija nagradni natječaj.

Rezultat nagradnog natječaja, odnosno objava dobitnika/ice, će po završetku Natječaja biti objavljen u komentaru ispod objave, ne kasnije od utorka 16. svibnja u 17:00 sati.

Dobitnik/ica je dužan/dužna dostaviti Priređivaču svoje osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta i broj mobitela u roku od 24 sati od objave dobitnika kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku/ici po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Priređivača prema Sudioniku/ici odnosno Dobitniku/ici. Dobitnik/ica ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Priređivača. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Članak 7.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika/ice nagradnog natječaja “Riblja večer” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 8.

Objavom na društvenim mrežama kao odgovor na pitanje Cromarisa iz ovog natječaja, osoba se uključuje u natječaj, te se smatra da je pročitala Pravila natječaja i prihvatila ih.

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja, prema kojima se osobni podaci Sudionika/ice koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Sudionik/ica prihvaćanjem ovih Pravila natječaja potvrđuje i suglasan je da Priređivač natječaja neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja bi mogla nastati u svezi realizacije ove nagrade.

Članak 9.

Priređivač zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku/ici. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise o Priređivaču. Sudionik/ica koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila ovog natječaja. Priređivač zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na službenoj Cromaris Facebook stranici.

Članak 10.

Priređivač će pregledati sve poslane prijave, a zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika/icu ako:

  • Sudionik/ica prekrši Pravila;
  • se Sudionik/ica koristiti lažnim profilom na društvenim mrežama za sudjelovanje u nagradnom natječaju;
  • Sudionik/ica ne odgovori na upit Priređivača u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • se utvrdi da prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika/ice ili da je neovlašteno preuzet s internetskih stranica ili drugih izvora;
  • je prijavljeni sadržaj uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom;
  • ako se ustanovi da je Sudionik/ica dao netočne podatke o sebi

Članak 11.

Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik/ica pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika/ice natječaja te osniva i prenosi na Priređivača neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

Priređivač će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika/ice prikupljati ime i prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu, broj mobitela/telefona. Svi osobni podaci Sudionika/ice koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Osobni podaci Sudionika/ice i dobitnika/ice čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Priređivač može ime, prezime i grad dobitnika/ice objaviti u medijima po svom izboru. Sudionik/ica je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na marketing@cromaris.hr  i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradnog natječaja marketing@cromaris.hr . Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Priređivač će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika/ice u skladu s važećom regulativom.

Mogućnosti