Pravila Instagram nagradnog natječaja ,,Prvak na svom terenu”

20.11.2022

Pravila:

PRAVILA INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA „PRVAK NA SVOM TERENU“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja je Cromaris d.d., Gaženička cesta 4b, 23 000 Zadar, Hrvatska,

Zadar, OIB: 58921608350

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama. Instagram nije odgovoran za organizaciju i provođenje igre u slučaju eventualnih sporova.

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Ostvarivanje promidžbe Cromaris d.d., u vlasništvu Cromaris d.d. kao organizatora nagradnog natječaja.

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 20.11.2022. godine od 10:00 h do 18.12.2022. godine do 17:00 h.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja koji posjeduju Instagram profil. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora, članovi njihove uže obitelji niti druge osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na vlastitom Instagram profilu objaviti fotografiju vlastitog ribljeg jela pritom koristeći neki od Cromaris proizvoda uz hashtag #cromarisworldcup i označavanjem Cromaris Hrvatska profila.

Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom na nagradni natječaj, odnosno jednom objavom. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir

dobitnika. Objavljeni dobitnik dužan je javiti se Organizatoru natječaja putem poruke na  Instagram stranici Cromaris Hrvatska zbog dostave kontakt informacija. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika natječaja, za  vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja

suglasnosti.

2. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

3. Ukoliko se objava ne pridržava teme natječaja.

4. Ukoliko je objava uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.

5. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na

pravednost natjecanja. Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. – 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

FOND NAGRADA

Pobjednici nagradnog natječaja osvajaju:

  1.      Mjesto: Pehar i pregača + Cromaris voucher 300 kn/39,81 €
  2.      Mjesto: Nogometna lopta i pregača + Cromaris voucher 200 kn/25,56 €
  3. .    Mjesto: Pregača + Cromaris voucher 100 kn/13,28 €:

Rok iskoristivosti vauchera je do mjesec dana od proglašenja pobjednika, do 18.1.2023.

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagrađen može biti samo sudionik koji je sudjelovao u natječaju i koji je ispunio uvjete  navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku  6. Ime sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljeno na Instagram stranici Cromaris Hrvatska najkasnije do 25.12.2022. godine u 17 h. Stručno povjerenstvo će odabrati najinovativnije jelo i nagraditi dobitnika.

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Instagram profilu Cromaris Hrvatska.

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU

NAGRADE

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem privatne poruke na Instagram-u. Dobitnik će  svoju nagradu dogovoriti s Cromaris Hrvatska. Ako organizator ne uspije ostvariti  kontakt s dobitnicima u roku od 10 dana od objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati.  Nagrada je prenosiva na treću osobu uz prethodnu najavu organizatoru. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača i organizatora prema  dobitniku nagrade.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime objavi javno na Instagram profilu Cromaris Hrvatska.

Članak 12.

PRAVILA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Cromaris-a kao i na službenoj Instagram stanici Cromaris Hrvatska

Mogućnosti