Potpisan novi kolektivni ugovor

31.07.2020

Dana 17. 06. 2020. predstavnik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (PPDIV), podružnica Cromaris d.d., i direktor društva Cromaris d.d., Goran Markulin, potpisali su kolektivni ugovor koji stupa na snagu 1. 7. 2020. i vrijedi do 30. 6. 2021. godine.

Mogućnosti