Pismo predsjednika Uprave

Ivan Leko

Predsjednik Uprave tvrtke Cromaris

Godina 2021. još je jedna važna godina na Cromarisovu razvojnom putu. Unatoč i dalje veoma nepovoljnim uvjetima poslovanja povezanima s korona krizom, ali i drugim izazovima, Cromaris je u 2021. godini ostvario rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Uz rast na ključnim tržištima otvorili smo i nova važna tržišta. Proširen je proizvodni portfelj novim inovativnim proizvodima te su provedena brojna tehnološka i proizvodna unapređenja. Nakon što smo prošle godine prvi u industriji objavili Izvješće o održivom razvoju, u 2021. godini nastavili smo se potvrđivati i kao predvodnik u održivom i odgovornom poslovanju, prije svega u očuvanju prirodnog okruženja i partnerskom odnosu sa zajednicom u kojoj poslujemo.

Na poslovanje Cromarisa u 2021. godini i dalje je snažno utjecala pandemija koronavirusa koja je izazvala logističke poteškoće, poremećaje lanca opskrbe i zatvorenost HORECA kanala, kao i rast troškova, koji su još izraženiji u 2022. U fokusu je i dalje zaštita zdravlja ljudi i sigurnost na radnom mjestu, a i sve je veća zabrinutost zbog prirodnih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama. Aktivno se prate i događaji povezani s ratom u Ukrajini. U Cromarisu prepoznajemo navedene rizike, razmatramo potencijalne utjecaje i pravovremenom prilagodbom poslovanja nastojimo ih minimizirati. Prepoznajemo i prilike za još snažnije tržišno pozicioniranje. Od pozitivnih trendova u okruženju ističe se povećana potražnja za ribom iz uzgoja kao temeljem zdrave prehrane te osviještenost potrošača o održivoj proizvodnji. U posljednjih nekoliko godina potražnja za ribom iz uzgoja i potrošnja bijele ribe rastu prosječno za desetak posto godišnje, što je velik potencijal za Cromaris.

U 2021. godini Cromaris je ostvario količinsku prodaju od 12.421 tonu ekvivalenta svježe ribe, što je rast od 20 posto u usporedbi s prethodnom godinom. Prodaja ribljih proizvoda iznosi 11.272 tone, što je rast od 21 posto. Na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od 21 posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 86 posto prodanih količina i 87 posto prihoda od prodaje. Prisutni smo na brojnim europskim tržištima, među ostalim od studenog 2021.godine na španjolskom, drugom najvećem svjetskom tržištu orade i brancina. Prihodi od diferenciranih proizvoda porasli su za sedam posto. Prihodi od prodaje u 2021.godini iznose 613 milijuna kuna i za 20posto su veći od prošlogodišnjih. Cromaris je u 2021. ostvario dobit prije kamata, po-reza i amortizacije (EBITDA) u iznosu od67 milijuna kuna, što je za 14 posto više u usporedbi s 2020. godinom. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 13 milijuna kuna, što je rast od 40 posto. Cromaris odgovara na trendove i zahtjeve po-trošača. Stalno ulažemo u tehnološke proce-se i razvijamo inovacije. Nakon višegodišnjeg istraživanja Cromarisovih stručnjaka u 2021.godini tržištu smo predstavili dvije nove gastronomski iznimno cijenjene uzgojne vrste– gofa i zubaca. Velik je to uspjeh jer su obje vrste uzgojno veoma zahtjevne, pri čemu smo jedini proizvođač zubaca u svijetu.

Razlikovnost, otpornost i tržišnu poziciju Cromaris gradi na proizvodima vrhunske kvalitete i svježine, s dokazano visokom nutritivnom vrijednošću, uzgojenima s minimalnim utjecajem na okoliš u svim fazama proizvodnje. Potvrđuju to svi relevantni certifikati, od kojih se ističu IFS, Global G.A.P.te ASC koji obuhvaća odgovorno upravljanje, brigu o okolišu i društvenu odgovornost. Vrhunsku kvalitetu proizvoda potvrdili su potrošači, ali i struka. Četvrtu godinu zaredom Cromaris je dobitnik Superior Taste Award, najprestižnije nagrade u segmentu prehrane u svijetu, za sva četiri prijavljena svoja proizvoda: brancin, oradu, hamu i gofa.

U 2021. u budućem pristupu održivosti na razini Adris grupe, unutar koje tvrtka posluje, razmatrane su aktivnosti i iskustva Cromarisa u području održivog i odgovornog poslovanja. Cromaris je prepoznat kao pred-vodnik Grupe, prije svega u zaštiti okoliša i razvijanju održivih proizvoda pa su brojne pozitivne prakse i iskustva Cromarisa preuzele i druge sastavnice Grupe. Dosadašnja iskustva i postignut napredak, definirana prioritetna područja održivog poslovanja, uz nove ambiciozno postavljene ciljeve, jasna su smjernica Cromarisu i Grupi u cjelini kako još sustavnije promicati ekonomske, društvene i okolišne čimbenike u poslovanju. Donijet će to korist svim uključenim dionicima, a istodobno pridonosi i globalnim ciljevima održivosti, ostvarenju Europskog zelenog plana i postizanja klimatske neutralnosti EU-a do 2050. godine, kao i UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Cromaris, kao i ostale tvrtke u sastavu Grupe, obvezao se razvijati održive proizvode i usluge te poticati odgovorno iskustvo potrošača. Cromarisovi su proizvodi održivi jer se u svim fazama proizvodnje nastoje uravnotežiti gospodarski, etički, socijalni i okolišni zahtjevi. Cromaris tu ne staje. Potaknuti EU smjernicama i trendovima, planiramo povećanje organske proizvodnje za gotovo tri puta do2025. godine. Već sljedeće godine na trži-šte ćemo plasirati novi proizvod – organsku Cromaris hamu. Sredinom 2021. započele su pripremne aktivnosti za organsku proizvodnju na novom uzgajalištu Lavdara, a u tijeku je i prenamjena jednog od postojećih uzgajališta isključivo za organsku proizvodnju. Dodatni dokaz da u Cromarisu posebnu pozornost posvećujemo zdravlju krajnjeg potrošača, ali i dobrobiti okruženja jest proizvodnja bez upotrebe antibiotika u cijelom životnom ciklusu ribe, što je izrazito rijetko u industriji i za što imamo certifikat Antibiotic free neovisnog akreditacijskog tijela DNV GL.

Jedan od prioriteta održivog poslovanja Cromarisa u sljedećem razdoblju jest i smanjenje ugljičnog otiska. Cromaris se već 2020. godine obavezao upravljati emisijama stakleničkih plinova. Izmjerili smo količine ispuštenih plinova, napravili inventar stakleničkih plinova i definirali Akcijski plan smanjenja emisija. Već smo tijekom 2021.godine poduzeli brojne konkretne mjere, ugradili energetski učinkovitije sustave te je ostvareno veće relativno smanjenje emisije stakleničkih plinova od ciljanog za tu godinu. Ista ćemo načela sustavno primjenjivati i pri svakoj novoj investiciji. Odgovornije se upravljalo utroškom energije i vodnim resursima, radilo na učinkovitijem odlaganju otpada te se razmatrala upotreba sirovina i materijala koje imaju bolji ekološki potencijal. Znatne količine nusproizvoda ponovno su iskorištene, čime u Cromarisu promičemo načela cirkularne ekonomije.

Zaposlenici su naš najvažniji resurs pa znatnije ulažemo u razvijanje sustava educiranja i usavršavanja te osiguravanje sigurnog i poticajnog radnog okruženja. Tomu će pridonijeti i tijekom 2021. osnovan odjel Ljudskih potencijala, koji će raditi na privlačenju zaposlenika, upravljati razvojem karijera i provoditi aktivnosti s ciljem podizanja razine zadovoljstva zaposlenika. Veoma nam je važno i zapošljavanje radnika iz neposrednog okruženja, a posebno se to odnosi na otočne zajednice jer na taj način omogućujemo razvoj tih često izoliranih zajednica i zadržavanje ljudi na otocima.

Cromaris ostaje dobar partner zajednici u kojoj posluje. Aktivno smo uključeni u brojne društveno korisne projekte i aktivnosti. Donacijama smo pomogli dijelove Hrvatske pogođene potresom te niz drugih događanja na području Zadarske županije. Donirali smo opremu školama, opremali dječja igrališta i knjižnice. Ponosni smo sponzor KK Zadar.

U svojim društveno odgovornim programima posebnu pozornost pridajemo djeci i mladima. Edukativnim radionicama po-tičemo ekološku svijest djece i promoviramo konzumaciju ribe kao zdrave hrane. Pružamo podršku obrazovanju i usavršavanju u području marikulture organizacijom terenske nastave, omogućavanjem stručnih praksi i pomaganjem u izradi seminarskih i drugih stručnih radova. Nastavljamo i dugogodišnju uspješnu suradnju s brojnim domaćim i inozemnim znanstveno-obrazovnim institucijama na važnim projektima u području znanosti o moru. Bez obzira na brojne izazove u 2021. godini stabilnost, održivost, čak i daljnji rast pokazali su se dostižnim ciljevima za Cromaris. Iako je 2022. donijela nove neočekivane izazove i neizvjesnost, nastavljamo zacrtan put – nuditi održive proizvode najviše kvalitete, proizvedene s minimalnim utjecajem na okoliš, pri čemu se u obzir uzimaju potrebe zaposlenika i zajednice u kojoj poslujemo. Nastavljamo provoditi započete transformacijske projekte koji će rezultirati novim iskoracima u tržišnom poslovanju i optimizaciji proizvodnih procesa.

Cromaris snažno i odvažno korača prema održivom uzgoju jer je isključivo održiva akvakultura budućnost. Zaštitimo mora, staništa, zrak i Zemlju kako bismo zaštitili čovjeka!