Naša uzgajališta

Sve su lokacije naših uzgajališta odabrane zbog iznimne čistoće i kvalitete mora što je osnovni preduvjet za kvalitetan uzgoj ribe. Od sedam uzgajališta, šest ih je smješteno u Zadarskom akvatoriju (srednji Jadran), a jedno u Istri (sjeverni Jadran).

Uzgajalište Lamjana

Ovo je uzgajalište smješteno u blizini uvale Lamjana na otoku Ugljanu. Riba se uzgaja u plutajućim kavezima, na otvorenom moru. Ne postoji mogući onečišćivač u bližoj i daljoj okolici, a more je visoke kvalitete i čistoće.

Uzgajalište Košara

Naše najveće uzgajalište smješteno je na otočiću Košara, jugozapadno od otoka Pašmana. U samoj blizini uzgajališta se nalazi svjetski poznat Nacionalni park „Kornati”.

Uzgajalište Velo žalo

Uz jedan od najljepših otoka Mediterana, Dugog otoka,  u uvali Velo žalo smješteno je uzgajalište Velo žalo. Kao i uzgajalište Košara, u neposrednoj je blizini Nacionalnog parka „Kornati”.

Uzgajalište Kudica

Uzgajalište Kudica  smješteno je uz jedan od deset otočića koji okružuju otok Iž. Uzgajalište Kudica je specijalizirano za organski uzgoj ribe.

Uzgajalište Žman

Uzgajalište Žman nalazi uz nenaseljeni dio Dugog otoka, između mjesta Luka i Žman.

Uzgajalište Budava

Uzgajalište Budava smješteno je na istarskom poluotoku, u jednoj od najljepših uvala toga kraja, uvali Budava. Zanimljivo je da je dugo godina bila pod zaštitom vojske zbog čega je priroda u uvali i oko uvale u potpunosti netaknuta.

Održivost – biti vodeći u održivoj proizvodnji mediteranske ribe

Kvaliteta – biti vodeći u proizvodnji mediteranske ribe vrhunske kvalitete

Efikasnost – biti vodeći u efikasnom uzgoju mediteranske ribe u Jadranskom moru

Diferencijacija – učinkovita proizvodnja diferenciranog portfelja