Lokalna zajednica

Podržavamo veliki broj projekata i lokalnih inicijativa na područjima Istarske i Zadarske županije. U skladu s našim strateškim prioritetima, kao društveno odgovorna tvrtka čiji je cilj održivo poslovanje, aktivno smo uključeni u brojne društveno korisne projekte i aktivnosti koje utječu na poboljšanje i napredak uže i šire zajednice u kojoj poslujemo.

Poseban naglasak Cromaris stavlja na suradnju sa školama i fakultetima, pružanjem potpore obrazovanju, kroz mogućnosti obavljanja prakse, posjeta proizvodnih lokacija kao i sudjelovanja u pisanju završnih i znanstvenih radova, te na taj način aktivno sudjelujemo u akademskoj zajednici i ulaganju u obrazovanje i budući razvoj novih generacija.

Isto tako, kroz brojna sponzorstva, donacije i financiranja podržavamo projekte lokalnih zajednica i općina u kojima se nalaze naša uzgajališta i poslovni objekti.

Dugogodišnji i kvalitetan odnos s lokalnom zajednicom vidljiv je u mnogobrojnim zajedničkim aktivnostima od kojih izdvajamo:

ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU SVEUČILIŠTE ZADAR:

  • Završetak provedbe projekta „Blue smart“ – stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva i povećanje zaposlivosti u ovom sektoru

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE ZAGREB :

  • Stručno – edukativni posjet naših uzgajališta studenata diplomskog studija Ribarstvo Agronomskog fakulteta

KLUB STUDENATA GEOGRAFIJE ZAGREB:

  • Donacija projektu „Uloga ribarstva i marikulture u regionalnom razvoju“

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO SPLIT

  • Sudjelovanje na projektu Europskog socijalnog fonda i H2020 ParaFishControl  

GRAD ZADAR:

  • Sponzorstvo KK Zadar (2021)

Zaklada Adris

Adris grupa, kao jedna od vodećih hrvatskih kompanija, utemeljenjem Zaklade 2007. godine željela je učiniti iskorak u društveno odgovornom djelovanju te izravnije pomoći razvoju i napretku hrvatskog društva promicanjem društvene odgovornosti među hrvatskim kompanijama i javnosti uopće.

Time su postavljeni novi standardi koji će ostale hrvatske kompanije morati slijediti žele li da ih se ubuduće percipira kao društveno odgovorne. Sustavnim usmjeravanjem sredstava iz vlastitog poslovanja u filantropske svrhe Adris grupa snažno je potvrdila svoje društveno odgovorno poslovanje te koncept aktivnog sudjelovanja velikih i uspješnih kompanija u kreiranju naprednijeg društvenog okruženja za sve građane.

Stotine projekata, pojedinaca, udruga i institucija zahvaljujući potpori Zaklade Adris ostvarili su svoj cilj, ostavivši trag na području znanosti, kulture, očuvanja prirodne baštine, kreativnosti, rada s mladima, skrbi o osobama s invaliditetom, humanitarnom djelovanju i sl. Kao jedan od istaknutih projekata od važnosti za lokalnu zajednicu izdvajamo:

Uređenje šetnice uz bedeme u povijesnoj jezgri Nina – Obala Petra Krešimira IV.

Grad Nin, voditelj projekta Jozo Mustać

Navedenim projektom uređenja šetnice obuhvatio bi se prostor uz plašt gradskih bedema, od gornjeg kamenog mosta i gornjih gradskih vrata do donjeg ninskog mosta i Bardeline te na taj način povezala dva ulaza u povijesnu jezgru Nina.