Prodaja mlađi i riblje hrane

Naš odjel prodaje mlađi fokusiran je na prodaju riblje mlađi vrhunske kvalitete, kao i riblje hrane.

Najviša kvaliteta mlađi

  • Mrjestilište Cromarisa jedno od najmodernijih u svijetu za mrijest brancina, orade i hame
  • Proizvodne procedure u mrjestilištu omogućavaju dobivanje mlađi vrhunske kvalitete, sva mlađ u Cromaris mrjestilištu (za nasad i za prodaju) mora udovoljavati Cromaris standardima
  • Fokus na performanse i optimalan rast, uključujući ciljani izgled ribe kroz višegodišnji selekcijski program matičnog jata
  • Organska proizvodnja mlađi
  • Mlađ certificirana standardom GlobalGAP
Najviša kvaliteta mlađi

Prednosti za klijenta:

  • Mogućnost prisutnosti kupca na ukrcaju i transportu
  • Transport mlađi u sve mediteranske zemlje
  • Transport mlađi kopnenim i pomorskim putem
  • Cromarisova post-prodajna podrška u segmentu veterinarstva, uzgoja, mrjestilišta

 

Prednosti za klijenta:

Prodaja naše mlađi i riblje hrane je dostupna na sljedećim tržištima:

Kontakt Prodaja: narudzba@cromaris.hr