Naši laboratoriji

Kako bismo kontinuirano unaprijeđivali postojeće proizvode, razvijali ambalažu te analizirali konkurentske proizvode provodimo kemijske i mikrobiološke analize, kao i analize riblje hrane u vlastitim laboratorijima:

Kemijski laboratorij

 • Analizira se ukupna količina masti u ribljem mesu te sastav i količina masnih kiselina visoko i nisko zasićenih (omega -3, omega-6 , EPA i DHA).
 • Kvalitativno i kvantitativno se prate masti u ribi na svakom kavezu na početku izlovnog perioda, te na pokusno hranjenoj ribi i kod konkurentskih proizvoda.
 • Utvrđujemo masno-kiselinski profil ribe ovisno o vrsti ribe, lokaciji, vrsti hrane, te stupnju uhranjenosti, te na osnovu tih rezultata možemo izraditi smjernice vezane uz recepturu riblje hrane te pratiti našu poziciju na tržištu s obzirom na nutritivni profil ribe.
 • Analize provodimo prema ISO normama
Kemijski laboratorij

Mikrobiološki laboratorij

 • Redovita kontrola rasta i vrste mikroorganizama u pogonu i na opremi
 • Redovita kontrola zdravstvene ispravnosti proizvoda
 • Redovita kontrola higijene pogona
Mikrobiološki laboratorij

Laboratorij za riblju hranu

 • Opremljen je vrhunskim aparatom u kojem se pomoću analizatora određuje  kemijski odnosno nutritivni sastav riblje hrane. Podaci iz analizatora se unose u nutritivni program (software) koji balansira riblje potrebe sa sirovinama iz hrane
 • Kontroliraju se kemijski i fizikalni parametri svakog LOT-a riblje hrane pri ulazu u Cromaris
 • Kontrola kemijskih parametara – nutritivni sastav (proteini, masti, vlakna, pepeo) i vlaga
 • Kontrola fizikalnih parametara – izdvajanje masti, plovnost, duljina i promjer peleta te čvrstoća, te se također kontroliraju miris i boja riblje hrane
Laboratorij za riblju hranu