Međunarodna konferencija Argos

08.05.2023

U četvrtak, 20.travnja u Zadru je održana međunarodna konferencija u sklopu strateškog projekta Argos. Projekt ARGOS financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014-2020. Cilj projekta je uspostaviti zajednički okvir upravljanja održivim ribarstvom i akvakulturom kao sredstvom zaštite morskih resursa u Jadranskom moru. Na konferenciji u Zadru predstavljeni su rezultati različitih projekata i istraživanja kao i inovacije u akvakulturi. Hrvatski partneri su: Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija (Zadar), Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanska županija i Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Cromaris kao najveći uzgajivač ribe u županiji pozvan je na konferenciju kako bi sudjelovao sa temom uzgoja novih vrsta i upoznao partnere sa svojim djelatnošću a isto tako  dobio informacije o rezultatima projekta. Renata Barić, rukovoditeljica istraživanja i razvoja u Cromarisu, prezentirala je najbolje prakse uzgoja Cromarisovih novih vrsta.

Mogućnosti