Informacijski sustavi

U Cromarisu poklanjamo veliku pažnju kvaliteti, točnosti i efikasnosti internih poslovnih procesa, kao i kolaborativnih procesa s našim kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima. Kvalitetu naših poslovnih procesa potvrđuju brojni certifikati, kao i cjelovita sljedljivost od matičnog jata, preko ikre, mlađi i konzumne ribe, do kupca, a u suradnji s nekim kupcima i do krajnjeg potrošača.

Kvalitetu poslovnih procesa postižemo sinergijom poznavanja dobre poslovne prakse i mogućnosti najboljih informacijskih sustava, te njihovom kontinuiranom unaprjeđenju. Naš informacijski sustav temeljimo na SAP ERP (Enterprise Resource Planning) sustavu, oko kojeg su potpuno integrirani svi drugi informacijski sustavi, poput Infoart POSIA (maloprodaja) i SAP BI (Business Intelligence).

Svi naši ključni poslovni procesi poput mrjestilišta, uzgoja, prerade, upravljanja kvalitetom, prodaje, nabave, skladištenja, transporta, računovodstva, financija i kontrolinga su podržani i integrirani u realnom vremenu. Uz standardne mogućnosti SAP ERP sustava, koristimo i jedinstveno rješenje za akvakulturu koje cjelovito upravlja uzgojem ribe od matičnog jata do konzumne veličine. Rješenje vrši proračun krivulje rasta i potrebe za hranom, prati hranjenje, prirast, mortalitet, servisiranje mreža i sve ostale aktivnosti važne za postizanje visoke kvalitete uzgoja ribe, zaključno s kontrolingom uzgoja koji detaljno prati sve troškove na razini pojedinog kaveza.

Rješenje je u cijelosti razvijeno unutar SAP ERP sustava, maksimalno koristeći standardne SAP objekte, te je time u potpunosti integrirano sa svim ostalim poslovnim procesima, kao i sa tehničkim sustavima na uzgajalištima, poput barže za automatsko hranjenje, mobilnih uređaja za ručno hranjenje, vaga za mortalitet i senzora za mjerenje temperature i oksigenizacije mora.

U procesima razvoja proizvoda, prerade ribe i isporuke proizvoda, kroz integraciju s procesnom opremom i primjenu tzv. konfigurabilnih materijala, u mogućnosti smo zadovoljiti specifične zahtjeve naših kupaca i uspješno pratiti trendove koje potrošači nameću u prehrambenoj industriji.

Svjesni važnosti informacijskog sustava za uspjeh kompanije, kontinuirano pratimo i usvajamo nove informacijske tehnologije, te unaprjeđujemo njegove mogućnosti.