Goran Markulin imenovan potpredsjednikom FEAP-a

05.11.2020

Na Generalnoj skupštini FEAP-a (Federation of European Aquaculture Producers – Europske federacije proizvođača u akvakulturi) održanoj 3. studenog 2020., direktor Cromarisa, Goran Markulin, imenovan je potpredsjednikom te važne organizacije. Na istoj sjednici Markulin je imenovan i predsjednikom Komisije za mediteransku akvakulturu (MEDAQUA).
FEAP je Federacija nacionalnih udruga u akvakulturi koja predstavlja europske proizvođače koji se bave profesionalnim uzgojem ribe. Zadaća joj je promicati i podržavati odgovoran razvoj akvakulture te zastupati zajednička stajališta i mišljenja europskog sektora akvakulture prema nadležnim tijelima – Europskoj komisiji, Vijeću EK i Europskom parlamentu.
Goran Markulin je od 2014. na čelu Grupacije akvakulture HGK, koja zastupa interese svih hrvatskih tvrtki koje se bave uzgojem ribe na domaćem i međunarodnom planu a članica je FEAP-a od 2004. godine.
Ovo priznanje još jednom potvrđuje značaj Cromarisa u svjetskim okvirima.

Mogućnosti