Splošni pogoji

1. Splošne odredbe

Splošni pogoji predstavljajo obvezo tako za ponudnika usluge, agencije Cromaris.net, kot tudi za uporabnika usluge, gosta, če pismeno ni drugače definirano, ter predstavljajo sestavni del pogodbe (voucherja) med gostom in agencijo Plava luka d.o.o, potniška agencija Cromaris.net, Nepotova 4, 21000 Split.

Obveze, definirane s temi Splošnimi pogoji, postanejo obvezujoče za vse subjekte procesa rezervacije namestitve s sprejemanjem istih in vplačilom prvega obroka skladno z odredbami definiranimi v Načinu in dinamiki plačevanja. Če vplačilo po predračunu ni izvršeno, postanejo Splošni pogoji neobvezujoči. To pomeni odpoved rezerviranih uslug brez obvez za katero koli stran, ki sodeluje v prodajnem procesu.

2. Vsebina ponudbe

Agencija zagotavlja storitev glede na informacije, objavljene in veljavne na dan potrditve rezervacije, ter opis in termin v skladu s potrjeno rezervacijo, razen v primeru višje sile, bolezni ali smrti ponudnika usluge ali njegove ožje družine; izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti niti odkloniti, kot so: elementarne nesreče (potresi, poplave, požari, suše); vojne, stavke, teroristične akcije in omejitve, izdane od strani države (mobilizacija, prepoved izstopa iz države).

3. Vprašanja, rezervacije in vplačila

Vprašanja in rezervacije se sprejemajo po elektronski pošti, po faxu ali osebno v naši poslovalnici. Pri rezervaciji je potnik dolžan dati vse podatke in predati vse dokumente, ki jih zahteva postopek rezervacije. Da bi bila rezervacija potrjena je potrebno vplačati akontacijo, glede na izbran način plačevanja, ki variira od 20%-50% odvisno od pogodbe, ki jo je agencija sklenila z najemodajalcem. Ostanek zneska se plača na dan prihoda lastniku namestitve pri primopredaji ključev. Z zneskom akontacije in dinamiko plačevanja bo gost seznanjen v poslanem predračunu. Po prejemu potrdila o vplačilu se gostu pošlje voucher z vsemi potrebnimi podatki o lastniku namestitve: vse relevantne številke telefonov in naslov namestitvene enote.

4. Cena usluge

Vse cene na naših straneh so izražene v evrih in vsebujejo dnevni najem namestitvene enote. Cene lahko variirajo, odvisno od sezone in števila oseb, kar je jasno vidno ob vsakem objektu. Agencija si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen.

Vse objavljene cene se nanašajo na bivanje daljše od 4 nočitev. Če gre za:

 • 4 nočitve se navedene cene povečajo za 20%
 • 3 nočitve se navedene cene povečajo za 30%
 • 2 nočitvi se navedene cene povečajo za 50%
 • 1 nočitev se navedene cene povečajo za 75%

Cene, objavljene na naših straneh, nujno ne morajo biti iste kot so cene na licu mesta, v objektu kjer gost biva. Razlika v ceni ni razlog za reklamacijo. Kadar v namestitveno enoto pride več oseb kot je označeno na voucherju, ima najemodajalec pravico ne sprejeti gostov, ali pa s primernim doplačilom sprejeti vse goste.

Bivalna pristojbina

Po veljavnem Zakonu o bivalni pristojbini je gost dolžan plačati bivalno pristojbino istočasno s plačilom bivalne storitve. Bivalna pristojbina, predpisana z Zakonom o bivalni pristojbini Republike Hrvaške, znaša od 2,00 do 7,00 kn po osebi na dan za odrasle osebe. Mladi od 12. do 18. let imajo 50% popusta na to ceno, a otroci do 12. rojstnega dne ne plačajo bivalne pristojbine. Končni znesek bivalne pristojbine za določeno rezervacijo je odvisen tudi od destinacije v RH in bivalnega obdobja, poravna pa se, v skladu s temi Splošnimi pogoji, istočasno z razliko vplačila za turistično uslugo.

5. Kategorizacija in opis storitev

Mednarodna kategorizacija (kategorija opisana z dodelitvijo zvezdic) daje neobvezujoče obvestilo o standardu nastanitvenih obratov. Bazirana je na službeni klasifikaciji pristojne institucije v Republiki Hrvaški. Standardi nastanitvenih obratov, prehrane in storitev v posameznih mestih in v državah so različni in niso primerljivi. Informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu ne obvezujejo agencije v večji meri kot informacije objavljene na naših internetnih straneh.

6. Obveze agencije

Dolžnost agencije je da skrbi za izvajanje storitev ter da ščiti pravice in interese potnikov, v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Agencija bo vse navedene obveze izvršila v celoti in na opisani način, razen v izrednih okoliščinah (točka 2.), kadar se postopa kot je opisano v točki 14.Agencija je obvezna v vsaki namestitveni enoti, skladno s številom oseb za katere je namenjena, priskrbeti adekvatno posodo v kuhinji in jedilni pribor ter posteljnino in brisače. Gostom, ki ostanejo več kot en teden, bodo posteljnina in brisače zamenjani enkrat na teden.Na dan prihoda gosti prihajajo v namestitveno enoto po 14.00 uri, a na dan odhoda namestitveno enoto zapuščajo pred 10.00 uro zjutraj. Ponudnik storitev v roku 4 ur usposobi namestitveno enoto za sprejem novih gostov. Predaja ključev zakupljenih namestitvenih enot v samem objektu od strani najemodajalca.

7. Obveze potnikov

Potnik je dolžan:

 • Imeti veljavne potne listine, spoštovati carinske in devizne predpise Republike Hrvaške
 • spoštovati devizne in carinske predpise, kot tudi zakone in druge podzakonske predpise Republike Hrvaške in drugih držav skozi katere potuje in v katerih biva. Kadar je zaradi kršenja predpisov od strani potnikov potovanje nemogoče nadaljevati, gredo vsi nastali stroški v breme kršitelja
 • upoštevati hišni red v bivalnih objektih, ter sodelovati s ponudniki storitve z dobrim namenom,
 • ob prihodu v bivalno enoto ponudniku storitev dati dokument o vplačani bivalni storitvi (Voucher dobljen z e-mailom),
 • potnik je dolžan preveriti ali je vstop v državo kjer je odredišče ali sosednje države potreben vizum

V primerih neupoštevanja teh obveznosti, bodo stroški in odgovornost za nastalo škodo šli v breme potniku. S potrditvijo rezervacije se potnik obvezuje da bo, če povzroči kakršnokoli škodo ponudniku storitev, na licu mesta poravnal vso povzročeno škodo.

8. Zavarovanje

Prtljaga se prevaža na rizik gosta, ter se zato priporoča zavarovanje prtljage pri zavarovalni družbi.

Agencija ne odgovarja za uničeno niti izgubljeno prtljago, kot tudi ne za tatvino prtljage ali dragocenosti v namestitveni enoti. Izgubo prtljage, krajo ali poškodovano prtljago je potrebno prijaviti ponudniku bivalne storitve in pristojni policijski postaji.

Agencija ne priznava odpovedi rezervacije in vračanje odpovednih stroškov iz zdravstvenih razlogov, hospitalizacije ali smrti gostov pred ali v času oddiha, ter v takih primerih zaračuna odpovedne stroške. Če gost ne želi izgubiti že vplačanega zneska rezervacije, mu priporočamo da vplača zavarovanje rizika odpovedi rezervacije ali zavarovanje za primer zdravstvenih težav direktno pri neki zavarovalnici. Agencija ne odgovarja za pogoje zavarovanja, ki jih gost dobiva v zavarovalni družbi. S potrdilom rezervacije namestitve v agenciji Cromaris.net, katerega sestavni del so tudi ti Pogoji se smatra, da so potnikom ponujena in priporočena dodatna navedena zavarovanja.

9. Pravica agencije do spremembe in odpovedi

Agencija zadržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, jih preprečiti ali odkloniti (glej točko 2.). Rezervirano namestitev je mogoče zamenjati, s predhodnim obvestilom potniku, samo z namestitvijo iste ali višje kategorije in po ceni namestitve po kateri je potnik potrdil rezervacijo. Če je nadomestna namestitev možna samo v objektu višje kategorije in po večji ceni od cene vplačane rezervacije, agencija s konzultacijo potnika zadržuje pravico do naplačila razlike v ceni.

V primeru, da zamenjava vplačane namestitve ni mogoča , agencija zadržuje pravico odpovedi rezervacije s tem, da potnika o tem obvesti najmanj 7 dni pred začetkom koriščenja storitve ter zagotavlja povrnitev celotnega vplačanega zneska. Potnik v primeru odpovedi rezervacije od strani agencije nima pravice iskati nadoknadila škode od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrnitev zneska vplačanega na račun agencije.

Kadar ni mogoča adekvatna zamenjava na dan začetka koriščenja storitve, se bo agencija potrudila potniku ponuditi informacijo o možni namestitvi ki ni v ponudbi agencije in vsekakor vrniti potniku kompleten vplačani znesek za rezervacijo.

10. Pravica potnika do spremembe in odpovedi

Če gost želi odpovedati rezervirane namestitvene bivalne storitve, mora to storiti pisno (z e-mailom, s faxom ali po pošti).

Datum, ko je agencija prejela pisno odpoved, je podlaga za obračun odpovednih stroškov kot sledi:

 • za odpoved rezervacije do 30 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 15% od skupne cene rezervacije.
 • za odpoved rezervacije od 29 - 22 dni pred začetkom uporabe storitve so stroški 30% od skupne cene rezervacije,
 • za odpoved rezervacije od 21 - 15 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 60% od skupne cene rezervacije,
 • za odpoved rezervacije od 14 - 8 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 80% zneska,
 • za odpoved rezervacije od 7 - 0 dni pred začetkom uporabe storitve stroški znašajo 100% od skupne cene.

Če je potnik prisiljen odpovedati rezervacijo, mu agencija nudi možnost, da sam poišče novega Potnika za isto rezervacijo. V tem primeru bo agencija zaračunala samo realne stroške, ki so nastali z zamenjavo Potnika. Novi uporabnik rezervacije prevzema vse obveznosti iz teh Splošnih pogojev.

Spremembe parametrov po vplačilu rezervacije kot so: termin zakupa, število gostov, sprememba namestitvene enote in podobno so mogoče z naplačilom, ki znaša pavšalno 30€. Če potnik v rezervirano namestitev ne prispe do polnoči začetka storitve, a agenciji ali ponudniku storitve se ne javi, se smatra da je rezervacija odpovedana, ter se stroški odpovedi obračunajo po zgoraj navedenem. Kadar realni stroški odpovedi presegajo zgoraj navedene stroške, si agencija pridržuje pravico do naplačila realnih stroškov.

11. Reševanje pritožb

V primeru nekvalitetno izvršene storitve ima potnik pravico na pritožbo. Vsak potnik vlaga pritožbo zasebno. Če je nezadovoljen z namestitveno bivalno enoto, je potnik dolžan po telefonu obvestiti agencijo in lastnika namestitvenega objekta takoj po prihodu. Potnik mora sodelovati s ponudnikom storitve in agencijo v dobri nameri, da se odpravijo vzroki pritožbe. Če gost na samem mestu ne sprejme ponujene rešitve pritožbe, ki je v skladu z rezervirano in vplačano storitvijo, agencija ne bo priznala nadoknadila za potnikovo reklamacijo, niti bo smatrala, da je obvezna na pritožbo odgovoriti. Merilo primerljivosti osnovne in nadomestne usluge je cena oglašena na internetnih straneh. Agencija ne sme gostu kot nadomestilo ponuditi storitve manjše vrednosti od zakupljene.

Gost, ki zapusti objekt in si samoiniciativno poišče drugo namestitev, a agenciji ne nudi možnosti, da odkloni vzrok njegovega nezadovoljstva, ali da mu poišče nadomestno namestitev, nima pravice do povračila denarja niti pravice do tožbo za nadoknadilo škode, ne glede na to, ali so bili njegovi razlogi opravičeni ali ne. V primeru pritožbe in zahteve za pomoč, se agenciji daje rok 8 ur po prejemu pritožbe, da razreši sporno situacijo. Čas od 22 do 8 ure se ne računa v ta rok. Kadar so vsi pogoji nezadovoljstva odpravljeni z rešitvijo situacije, se to smatra odklonitev vzrokov, ki so do tega privedli. Če se ti opravičeni vzroki nezadovoljstva ne morejo odkloniti, se agencija obvezuje gostom poiskati nadomestno namestitev.

Če tudi po intervenciji na licu mesta vzrok nezadovoljstva ni odklonjen, je potnik dolžan najkasneje 8 dni po vrnitvi z oddiha poslati pismeno pritožbo, skupaj z dodatno dokumentacijo in fotografijami, ki so podlaga za pritožbo agenciji e-mailom na info@cromaris.net, faxom ali po pošti na naslov: Cromaris.net , Nepotova 4, 21000 Split. Agencija bo obravnavala samo popolnoma dokumentirane pritožbe, sprejete v 8 dneh po zaključku rezervacije.

Med trajanjem postopka reševanja, a to je skupaj največ 14, oziroma 28 dni po vložitvi pritožbe, se potnik nepreklicno odreka posredovanju katere koli druge osebe, arbitraži UHPA-e ali druge institucije, kot tudi dajanju informacij za medije. Prav tako se potnik v tem obdobju odreka pravice do tožbe. Najvišji znesek nadoknadila po pritožbi lahko doseže znesek reklamiranega dela uslug, a ne more zajeti že izkoriščenih uslug, kot tudi ne celokupnega zneska aranžmaja. S tem se izključuje pravica potnika na nadoknadilo idealne škode.

Agencija ni odgovorna za eventualne klimatske razmere, čistočo in temperature morja na destinacijah, ter vse druge podobne situacije in dogodke, ki lahko povzročijo nezadovoljstvo potnikov, a ne nanašajo se direktno na kvaliteto rezervirane namestitvene enote (npr. slabo vreme, slabo urejene plaže, prevelike gneče tatvina ali poškodba imovine in podobno).

Potnik nima pravice na pritožbo na Last Minute rezervacije. Glede na to, da je potnik sprejel tako potovanje predvsem zaradi ugodne cene, s tem sprejema tudi vse rizike potovanja. Takšna potovanja vsebujejo nepredvidljive dogodke, na katere agencija ne more vplivati.

12. Zaščita podatkov

Potnik osebne podatke daje prostovoljno. Osebni podatki potnika so potrebni v procesu realizacije iskane usluge. Isti se bodo koristili za daljno medsebojno komunikacijo. Agencija se obvezuje, da osebnih podatkov potnika ne bo iznesla iz držav ali dala tretji osebi, razen v svrho realizacije iskane usluge. Osebni podatki potnika bodo shranjeni v bazi podatkov, skladno z odlokom Uprave o načinu zbiranja, obdelave in čuvanja osebnih podatkov.

13. Pristojnost sodišča

Potnik in Agencija bosta poskušala vse eventualne spore z uporabo te Pogodbe reševati sporazumno, a v nasprotnem se podlegajo določilom pristojnega sodišča v Splitu, a merodajno pravo bo Hrvaško pravo.

Split, 01.10.2008

zapri prozor